hoe geef ik mij op

Opgeven voor een bepaalde workshop. Graag met voorkeur voor dagdelen.
Als er voldoende mensen zijn voor die workshop, wordt er een datum en tijd afgesproken en na betaling is de inschrijving dan definitief.
Opgeven kan ook met een groep van minimaal 3 personen. We spreken dan een datum, tijd en workshop af. Na betaling is de inschrijving definitief.
De kosten van de workshops zijn afhankelijk van de materiaalkosten meestal 15 tot 20 euro.

Mail naar: info[at]eigenhandig.net
Vermeld daarin de volgende gegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
Welke workshop en zo nodig de dagdelen die je kunt.

Betaling op bankrekening:
NL43 INGB 0666 0931 05 t.n.v. B.A.M. Lahaije-van Stiphout.

Je ontvangt een paar dagen voor de workshop een e-mail met nadere gegevens.

home